Fredrikstad

May og Karsten Lund

Vi er fornøyde brukere av renovert bad. Samarbeidet var meget bra og ryddig, det samme var utført arbeid. Hyggelige og arbeidsomme håndverkere og ikke minst avtalte tidsfrister for oppstart og avslutning og anbudssum ble overholdt. Ut i fra vår opplevelse står vi gjerne som referent for firmaet.