Ås

Cornelia Solheim

Byggmester Kent Karlsen fikk i juni 2015 i oppdrag å renovere ett bad og ett kombinert bad og vaskerom i vårt hus. Sistnevnte var en relativt omfattende jobb med endring av vegger, helt nytt røropplegg mm. Tilbudet fra Karlsen var langt bedre enn de øvrige vi innhentet i forkant, både for oppdragets pris, fremdrift og kvalitet. Når arbeidene var fullført, var alt gjennomført i henhold til det som ble forespeilet og vi er svært fornøyde både med prosessen og ansatte jobbet iherdig og effektivt. Alle våre spørsmål og oppfølgingspunkt ble raskt svart ut og håndtert. Karlsen var tilgjengelig og stilte opp gjennom hele prosessen, uansett hva som dukket opp. Vi føler oss trygge på at alt arbeidet overflatearbeidet gjort nøyaktig og pent.