«Vi tegner deres bad gratis med forutsetning av vi får gi et uforpliktende tilbud på jobben»

  • Vi i MittBad er opptatt av at våre kunder skal få realisert sitt drømmebad. Derfor så er kunden med på utformingen gjennom at vi tegner badet ihenhold til muligheter og kundens ønsker. Det tegnes etter befaring et første utkast som oversendes i fotorealistisk format. Det betyr at badet som er tegnet kan sees i et realistisk bildeformat.
  • Videre så endres dette ihenhold til ønsker og innredningsvalg.
    Dette er til stor hjelp til kunden for å kunne bestemme hvordan badet skal bli og også for oss da dette legger et grunnlag for pristilbud og evnt senere oppbygning av badet.